சென்னைபிளஸ் 1 தேர்வு முடிவுகள்,

மே, 30ல் வெளியிடப்படும் எனஅறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.தமிழக பாடத்திட்டத்தில்இந்த ஆண்டு முதல்பிளஸ் 1 வகுப்புக்கு பொது தேர்வு

அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

 

இந்தஆண்டு முதல்ஒவ்வொரு பாடத்துக்கும், 100 மதிப்பெண் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதுசெய்முறை தேர்வு மற்றும்அகமதிப்பீட்டு விதிகளும் மாற்றப்பட்டுள்ளன.புதிய விதிகளின்படிதமிழகம்புதுச்சேரியில்பிளஸ் 1 பொது தேர்வுஇன்று துவங்குகிறதுஇதில், 8.61 லட்சம் மாணவர்களும், 1,753 தனித்தேர்வர்களும் பங்கேற்கின்றனர்இதற்காகதமிழகம்புதுச்சேரியில், 2,795 தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.தேர்வு முடிவுகள்மே, 30ல் வெளியாகும் எனஅரசு தேர்வுத்துறை அறிவித்துள்ளது